Consulting Costa Blanca er et spesialisert konsultasjonsbyrå som tilbyr tjenester til nordmenn i Spania innenfor eiendomsoverdragelse, spesielt ved kjøp og salg av fast eiendom, arv, testamenter, donasjon/gave og andre typer eiendomsovedragelse.

Du kan innhente mer informasjon om disse tjenestene på følgende sider: