Ved Consulting Costa Blanca bistår vi deg gjennom alle faser i kjøpsprosessen av fast eiendom i Spania. Fremgangsmåten kan virke noe komplisert og uoversiktlig da man må ta hensyn til et annet lands krav til dokumentasjon og form enn det vi er vant til. Vår oppgave er å guide deg gjennom prosessen for å gjøre det hele så enkelt og trygt som mulig.

Ved kjøp av eiendom tilbyr vi følgende:

  • Rådgivning i forbindelse med signering av reservasjons-/kjøpekontrakt.
  • Bistand ved søknad om spansk identitetsnummer, ”N.I.E.”.
  • Representasjon gjennom notarialbekreftet fullmakt hvis du selv ikke ønsker å være tilstede under hele prosessen.
  • Søk etter eventuelle heftelser eller byggmessige anmerkninger på eiendommen.
  • Rådgivning ved opprettelse av pantelån.
  • Beregning av omkostninger samt oversikt over betalingsform.
  • Signering og tinglysing av skjøte hos notarius publicus.
  • Korrekt registrering av skjøte i eiendomsregisteret.
  • Navneendring på eksisterende kontrakter eller opprettelse av nye kontrakter; strøm, vann, gass, telefon, o.l., samt arrangere for autogiro-avtale for de samme.
  • Informasjon til huseierforening og lokalt skattekontoret om at nettopp du er blitt ny eier av eiendommen samt opprettelse av autogiro-avtale for de årlige avgifter.