Arv er sjelden en enkel prosedyre. Det kan være vanskelig nok når man kun har ett lands lover og regler å forholde seg til. Vi på Consulting Costa Blanca rådgir deg gjerne i denne prosessen og vil forsøke å gjøre det hele så enkelt som mulig.

Arveskifter for norske statsborgere som ikke er fast bosatt i Spania gjennomføres i henhold til norsk lov, men vær oppmerksom på at det er Spanias skatteregler som legges til grunn.

Vi informerer og hjelper deg med:

  • Spanske krav til dokumentasjon.
  • Eventuelle oversettelser av dokumenter.
  • Representasjon gjennom notarialbekreftet fullmakt hvis du selv ikke ønsker å være tilstede under prosessen.
  • Bistand ved søknad om spansk identitetsnummer, ”N.I.E.” for arvingene.
  • Beregning av skatter og avgifter.
  • Signering og tinglysing av arveskifte hos spansk notarius publicus.
  • Betaling av eventuell arveskatt.
  • Korrekt registrering av arveskiftet i eiendomsregisteret.
  • Navneendring i eksisterende kontrakter hos vann- og strømleverandør, samt hos huseierforeningens administrasjon/sekretær.
  • Endelig oppgjør av avdødes konto/opprettelse av ny konto i arvingenes navn.