Stadig flere ønsker å overlate eiendommen i Spania til sine arvinger mens de selv fortsatt er i live. Da kan man i Spania signere en eiendomsoverdragelse som kalles donasjon – gave. I disse tilfellene må såvel donor som mottager være representert under prosessen. Hos Consulting Costa Blanca bistår vi deg med følgende:

  • Representasjon gjennom notarialbekreftet fullmakt hvis du selv ikke ønsker å være tilstede under prosessen.
  • Bistand ved søknad om spansk identitetsnummer, ”N.I.E.” for mottager av gave.
  • Beregning av skatter og avgifter i forbindelse med transaksjonen.
  • Signering og tinglysing av donasjonen hos spansk notarius publicus.
  • Betaling av eventuell gaveskatt.
  • Korrekt registrering av donasjonen i eiendomsregisteret.
  • Navneendring i eksisterende kontrakter hos vann- og strømleverandør, samt hos huseierforeningens administrasjon/sekretær.