Skatterepresentasjon for ikke-residente (ikke fast bosatte) i Spania

Når du eier en eller flere boliger i Spania, har du visse skattemessige plikter. Spanske myndigheter krever at du som ikke fast bosatt utnevner en skatterepresentant som har fast tilhold i landet slik at de alltid har en gyldig kunngjøringsadresse, ved behov, i landet. Vi i Consulting Costa Blanca bistår deg med:

  • Den årlige, statlige skattedeklarasjonen for deg som ikke er fast bosatt i Spania
  • Arrangere for autogiro for kommunal, årlig eiendomsskatt – I.B.I.

Skatterepresentasjon for residente (fast bosatte) i Spania

Hvis du har søkt permanent opphold, residencia, i Spania, skal du årlig presentere selvangivelse, I.R.P.F. Den spanske selvangivelsen kan oppleves som ganske uoversiktlig i forhold til den vi er kjent med fra Norge. Vi i Consulting Costa Blanca tar gjerne på oss denne jobben for deg og påser at den spanske selvangivelsen leveres i henhold til spanske krav.

Medlemsskap

Vi i Consulting Costa Blanca tilbyr deg et årlig medlemsskap fra 170 euro + mva. Inkludert i denne årlige avgiften er:

  • Fri rådgivning gjennom hele året.
  • Utarbeidelse og presentasjon av obligatoriske skattedeklarasjoner.
  • Kostnadsfri bistand ved problemer med diverse leverandører for strøm, vann, gass, eller lignende.
  • Konsultasjoner relatert til de lokale og/eller statlige skattemyndigheter.