Ønsker du å selge eiendommen din i Spania, hjelper vi i Consulting Costa Blanca med denne prosessen. Det kommer stadig nye krav fra myndighetene i forhold til dokumentasjon. Vi gir deg også en oversikt over de skatter du kan påberegne ved salg.

Ved salg av eiendom behøver du å fremskaffe følgende dokumentasjon:

 • Skjøte på eiendommen som selges.
 • ”N.I.E.” tilhørende alle eierne av eiendommen.
 • Passkopi for alle eierne av eiendommen.
 • Kopi av siste kommunale eiendomsskatt, SUMA/IBI.
 • Kopi av nyere strøm- og vannregning.
 • Kontaktopplysninger til huseierforeningens administrasjon/sekretær.

Vi kan bistå med:

 • Rådgivning i forbindelse med signering av salgskontrakt.
 • Hjelp ved søknad om spansk identitetsnummer, hvis noen av eierne mangler dette.
 • Representasjon gjennom notarialbekreftet fullmakt hvis du selv ikke ønsker å være tilstede under hele prosessen.
 • Anskaffelse av Energisertifikat og oppdatert Ferdigstillelsesattest.
 • sletting av lån.
 • Beregning av omkostninger, skatter og avgifter i forbindelse med salget, samt betaling av de samme.
 • Organisering av signering av skjøte til fordel for ny eier.

 

Ved Consulting Costa Blanca bistår vi såvel fysiske som juridiske personer, dette innebærer at hvis du ønsker at din spanske ferieeiendom skal stå i et norsk foretaks navn, så gir vi deg formelen for å få gjennomført dette så smidig som mulig.